| |

Fundacja GrECo

Od momentu powstania w 2005 r. Fundacja GrECo skupia się na wspieraniu osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Założyciel i Prezes Fundacji, Friedrich Neubrand, szczególną wagę przywiązuje do ułatwiania młodzieży dostępu do edukacji oraz promowania długoterminowego i zrównoważonego rozwoju młodych ludzi z perspektywami na przyszłość.
„GrECo Foundation“ jest organizacją non profit i obejmuje swoją działalnością wszystkie 16 krajów, w który reprezentowana jest Grupa GrECo. Przy wyborze projektów Zarząd Fundacji ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami.

Finansowane projekty są wybierane z wielką starannością, a wsparcie ma służyć bezpośrednio i w pełni młodzieży, w celu zapewnienia jej optymalnej pomocy. Fundacja GrECo wspiera m.in. szereg projektów w dziedzinie edukacji i kultury oraz zapewnia spontaniczną pomoc w przypadku katastrof, takich jak powodzie, oraz w sytuacjach kryzysowych. W wielu przypadkach w projektach tych uczestniczą nasi zaangażowani pracownicy, m.in. biorąc udział w imprezach sportowych, zajęciach w szkołach, nadzorując wypoczynek młodzieży w Wiedniu i generalnie odwiedzając wspierane placówki.

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego.

BOIK w Piaskach

W 2019 roku GrECo Foundation dofinansowała budowę placu zabaw dla podopiecznych Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Piaskach, aby mogli łatwiej zapomnieć o swojej trudnej sytuacji oraz bawić się i rozwijać.

Ośrodek Sióstr Służebniczek w Gnieźnie

Fundacja GrECo dofinansowała Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gnieźnie opiekuje się 64 wychowankami, chłopcami i dziewczętami w wieku od 9 do 21 lat. Są oni pod stałą opieką wykwalifikowanych wychowawców, psychologa, pedagoga i logopedy. Dzięki Fundacji GrECo możliwy będzie albo zakup auta, niezbędnego do transportu Podopiecznych, albo niezwykle potrzebny remont łazienek, które są w bardzo złym stanie technicznym

BOIK w Piaskach

W 2017 roku Fundacja GrECo wsparła Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Piaskach, który ma status Organizacji Pożytku Publicznego (nr KRS 0000249541) i jest przeznaczony dla osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej, m.in dla ofiar przemocy domowej. Dzięki darowiźnie Fundacji możliwy był nie tylko niezwykle potrzebny remont ośrodka, ale także zakup upominków świątecznych dla podopiecznych.